باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

آئین نامه لیگ

قوانین شمشیربازی با ویلچر

قوانین شمشیربازی با ویلچر تفاوت چندانی با شمشیربازی افرادی که دارای توانایی کامل بدنی هستند ، ندارد .

رقابت به صورت رو در رو و همراه با دوره های حذفی مستقیم انجام می پذیرد . در طول رقابت ، ویلچر شمشیربازان به یک چهارچوب یا بدنه ی فلزی معروف به Metal Frame که روی زمین است بسته خواهد شد که تنها به قسمت بالا تنه ی بدن شمشیرباز اجازه ی حرکت آزادانه را می دهد .

همچنین شمشیربازان نمی توانند به طرف عقب و جلو حرکت کنند ، در واقع عدم وجود هر نوع محدودیت در حرکت بالا تنه ی شمشیرباز در رقابت های دوجانبه وسیله ای است که باعث پر هیجان و پر سرعت شدن رقابت به همان اندازه ی رقابت های شمشیربازان با توانایی کامل بدنی می شود .

ضربات موفق و دقیق شمشیربازان به مناطق مجاز پوشش رقیب از طریق تجهیزات الکترونیکی ثبت می شوند .

در رشته فلوره یا ( Foil ) شمشیربازان فقط مجازند به قسمت تنه ی رقیب ضربه بزنند در حالی که در رشته های سابر و اپه هر منطقه ای در بالای کمر منطقه ی مجاز جهت ضربه و امتیاز گیری است . در رشته اپه یک پیشبند در زیر کمر پوشیده می شود تا به ابطال این تماس ها کمک کند .

پاها می بایست روی استراحتگاه ویلچر و شمشیرباز باید به حالت نشسته باقی بماند . ( در اصطلاح گفته می شود نور روز  نباید از بین نشیمنگاه صندلی و باسن شمشیرباز رویت شود )

مدت زمان رقابت در سطوح مقدماتی حداکثر چهار دقیقه می باشد و برد به شمشیربازی تعلق دارد که پنج ضربه موفق و مجاز را به نفع خود ثبت کرده باشد و یا برنده شمشیربازی خواهد بود که دارای ضربات موفق و مجاز بیشتری نسبت به رقیب در طول این چهار دقیقه باشد .

رقابتی که در دور اول دارای 9 ضربه باشد ، بهترین مسابقه محسوب می شود و بهترین مسابقه دهنده گان به مرحله حذفی مستقیم راه می یابند که در آن برنده بازی کسی است که زودتر به امتیاز 15 دست یابد .

در مراحل حذفی ، رقابت ها شامل سه دور سه دقیقه ای می باشد . اولین کسی که به امتیاز 15 دست یابد یا کسی که در طول کل رقابت بیشترین امتیاز را کسب کرده برنده بازی است . در صورت گره خوردن در روند امتیاز بازی جهت تعیین برنده و بازنده ، یک دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته می شود و اولین کسی که یک ضربه مجاز و موفق به رقیب وارد کند برنده بازی می باشد .