باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 228 کد عضویت: 93-12
نام: علی نام خانوادگی: کاظمی
تاریخ تولد شمسی: تاریخ تولد میلادی:
رده: نوجوانان سابقه قهرمانی:


توضیحات: