باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 6565 کد عضویت: 93-23
نام: نریمان نام خانوادگی: روستا
تاریخ تولد شمسی: 1377 تاریخ تولد میلادی:
رده: جوانان سابقه قهرمانی:


توضیحات: