باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه



کد ملی: 67654 کد عضویت: 93-4
نام: مهرشاد نام خانوادگی: سیوندزاده
تاریخ تولد شمسی: 1385 تاریخ تولد میلادی: 2006
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: ----


توضیحات: سابر-