باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 778999 کد عضویت: 94-12
نام: سینا نام خانوادگی: میربقایی
تاریخ تولد شمسی: 1386 تاریخ تولد میلادی: --
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: ----


توضیحات: سابر-