باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 765 کد عضویت: 94-13
نام: رضا نام خانوادگی: صاریخانی
تاریخ تولد شمسی: 1387 تاریخ تولد میلادی: ---
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: -----


توضیحات: فلوره-