باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 2280868636 کد عضویت: 94-5
نام: حمید نام خانوادگی: اسکندری
تاریخ تولد شمسی: 70/05/25 تاریخ تولد میلادی: --
رده: بزرگسالان اپه- سابقه قهرمانی: ---


توضیحات: