باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: ----- کد عضویت: 94=11
نام: رضا نام خانوادگی: ساریخانی
تاریخ تولد شمسی: 1386 تاریخ تولد میلادی: ---
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: ---


توضیحات: