باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 2280958600 کد عضویت:
نام: علی نام خانوادگی: ایمانی
تاریخ تولد شمسی: 1370/5/24 تاریخ تولد میلادی:
رده: بزرگسالان سابقه قهرمانی:


توضیحات: هشت سال