باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 7878769 کد عضویت: 93-6
نام: یاسین نام خانوادگی: محمدی
تاریخ تولد شمسی: 1384 تاریخ تولد میلادی: ---
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: --


توضیحات: -اپه