باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 0150530984 کد عضویت: 91-1
نام: کورش نام خانوادگی: فرزانه
تاریخ تولد شمسی: 82/10/11 تاریخ تولد میلادی: 2004/01/01
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: ------


توضیحات: -سابر