باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: --- کد عضویت: 94-22
نام: محمدکریم نام خانوادگی: اسکندری
تاریخ تولد شمسی: ----- تاریخ تولد میلادی: ---
رده: جوانان سابقه قهرمانی: -----


توضیحات: اپه-