باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: ---- کد عضویت: 94-23
نام: آروین نام خانوادگی: عباسی
تاریخ تولد شمسی: 1383 تاریخ تولد میلادی: 2005
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: ----


توضیحات: فلوره-