باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: ---- کد عضویت: 94-24
نام: محمد نام خانوادگی: فریدونی
تاریخ تولد شمسی: 1382 تاریخ تولد میلادی: 2004
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: ----


توضیحات: فلوره -