باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: --- کد عضویت: 94-25
نام: نیما نام خانوادگی: کریمی
تاریخ تولد شمسی: 1385 تاریخ تولد میلادی: 2007
رده: نونهالان سابر- سابقه قهرمانی: ---


توضیحات: