باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: ---- کد عضویت: 91-4
نام: مسعود نام خانوادگی: مزینانی
تاریخ تولد شمسی: 1376 تاریخ تولد میلادی: --
رده: جوانان سابقه قهرمانی: هشتم نوحوانان کشور


توضیحات: فلوره-