باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: ---- کد عضویت: 91-5
نام: مهرداد نام خانوادگی: مزینانی
تاریخ تولد شمسی: 1379 تاریخ تولد میلادی: 2002
رده: نونهالان سابقه قهرمانی: --


توضیحات: سابر -