باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 2284097235 کد عضویت:
نام: امیر حسین نام خانوادگی: غفاری
تاریخ تولد شمسی: 1384/5/1 تاریخ تولد میلادی:
رده: نونهالان سابقه قهرمانی:


توضیحات: ده ماه