باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: moro کد عضویت: moro
نام: moro نام خانوادگی: moro
تاریخ تولد شمسی: moro تاریخ تولد میلادی: moro
رده: moro سابقه قهرمانی: moro


توضیحات: moro