باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 232 کد عضویت:
نام: امیر نام خانوادگی: عروجی
تاریخ تولد شمسی: تاریخ تولد میلادی:
رده: جوانان سابقه قهرمانی:


توضیحات: اپه-