باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 0781182794 کد عضویت:
نام: امیر کیان نام خانوادگی: آزاد مهر
تاریخ تولد شمسی: 1383/8/10 تاریخ تولد میلادی:
رده: نونهالان سابقه قهرمانی:


توضیحات: سابر -هشت ماه