باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 2283253098 کد عضویت:
نام: حسین نام خانوادگی: رییسی
تاریخ تولد شمسی: 1380/6/13 تاریخ تولد میلادی:
رده: نونهالان سابقه قهرمانی:


توضیحات: ده ماه