باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اخبار هیئت شمشیربازی استان فارس

با سپاس از پروردگاریکتاپس از سالها    توانستیم تیمهای شمشیربازی استان را در رده ها ی مختلف و هر سه نوع اسلحه در دوبخش بانوان وآقایان به رقابتهای کشوری اعزام نماییم .و البته اتفاق جالبتر حضور تیم باشگاه عقاب شیراز به عنوان اولین تیم پارسی در لیگ سراسری کشور می باشد که برداشتن  گامهای محکم برای پیمودن مسیر قهرمانی نوجوانان و جوانان را در اینده نزدیک را سهل تر مینماید.حضور پر از شور ونشاط جوانان برومند پارسی در عرصه رقابت ها هرچند  بیشتر با هدف کسب تجربه  و محک حریفان  بود  ولی اینگونه دریافتیم که استعدادهای بسیار زیادی در کنار ما وجود دارند که امید داریم هرچه زودتر به سراغ این ورزش مفرح و جذاب بیایند 

     فرزاد فرزانه..دبیر هیات استان فارس